Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng khóa XI

31/08/2020 15:06

Thực hiện Công văn số 2637-CV/TU ngày 07/8/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh v/v tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI.

 

Ngày 28/8/2020, Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 24-CV/ĐU v/v triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI. Theo đó, yêu cầu các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc; các phòng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Sở tập trung thực hiện tốt 04 nội dung nhằm triển khai và thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả về xây dựng, phát triển văn hóa, con người.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây!

Đảng ủy Cơ quan Sở GTVTGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 783
Đã truy cập: 831478