Thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

29/10/2020 20:15

Thực hiện Công văn số 41-CV/TU ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về Triển khai việc thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 51-CV/BTGTU ngày 26/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc gửi và tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 82-CV/ĐUK ngày 26/10/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai việc thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đảng ủy cơ quan Sở GTVT yêu cầu các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc triển khai, quán triệt, thảo luận và lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tài liệu tra cứu, Tại đây:

1. Công văn số 47-CV/ĐU.

2. Hướng dẫn số 151-HD/BTCTW.

3. Dự thảo Báo cáo chính trị.

4. Dự thảo báo cáo đánh giá phát triển KTXH.

Đảng ủy Cơ quan Sở GTVTGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 684
Đã truy cập: 831379