Phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân của Thanh tra Sở GTVT tháng 11/2020

28/10/2020 10:31

Căn cứ: (*) Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; (*) Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018; (*) Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

Ngày 28/10/2020, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 878/QĐ-TTrS về việc phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân của Thanh tra Sở GTVT tháng 11/2020. Theo đó, phân công bà Phạm Thị Chang, Thanh tra viên Đội Thanh tra hành chính và cơ động, Thanh tra Sở GTVT thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tháng 11/2020. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

Thanh tra Sở Giao thông Vận tảiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 629
Đã truy cập: 1773219