Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy năm 2020

09/11/2020 10:43

Thực hiện Công văn số 42-CV/TU ngày 22/10/2020 về “công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020”; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 05/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 03/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy năm 2020”.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy năm 2020.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây!

1. Kế hoạch số 53-KH/ĐU.

2. Biểu mẫu.

Đảng ủy Cơ quan Sở GTVTGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 848
Đã truy cập: 831543