Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

25/11/2020 09:49

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 về việc công bố kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kỳ 2014 - 2018; Văn bản số 5112/UBND - PC ngày 22/7/2019 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018

Sở Giao thông vận tải dự thảo Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thay thế Quyết định số 4155/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 và Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 25/02/201)

 

Để hoàn thiện Dự thảo, trình Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, ban hành. Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Xây dựng, UBND các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 24/12/2020

 

Phụ lục so sánh, Tại đây

 

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tại đây

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và an toàn giao thôngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 585
Đã truy cập: 635984