Phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên của Sở GTVT tại phòng tiếp công dân Thanh tra Sở GTVT tháng 12/2020

02/12/2020 08:53

Căn cứ: (*) Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; (*) Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018; (*) Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.


Ngày 30/11/2020, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 969/QĐ-TTrS về việc phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên của Sở GTVT tại Phòng Tiếp công dân của Thanh tra Sở GTVT tháng 12/2020. Theo đó, phân công bà Phạm Vân Anh, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra hành chính và cơ động, Thanh tra Sở GTVT thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tháng 12/2020. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây!

Thanh tra Sở Giao thông Vận tảiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1034
Đã truy cập: 1771722