Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách (lần 2) năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

15/01/2021 13:55

Căn cứ: (*) Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; (*) Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

 

Căn cứ Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2021 cho công tác bảo trì hệ thống quốc lộ.

 

Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 223/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2021 về việc công bố dự toán ngân sách (lần 2) năm 2021 của Sở Giao thông vận tải. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Phòng Kế hoạch-Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 288
Đã truy cập: 1427749