Quyết định công bố công khai dự toán thu, chi NSNN được giao và phân bổ đợt I năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

15/01/2021 14:16

Căn cứ: (*) Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; (*) Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

 

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

 

Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 222/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2021 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN được giao và phân bổ đợt I năm 2021 của Sở Giao thông vận tải. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Phòng Kế hoạch-Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 46
Đã truy cập: 1354466