Thông báo điều chỉnh, bổ sung về thực hiện hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

29/01/2021 15:13

Triển khai thực hiện" (*) Văn bản số 841/BGTVT-VT ngày 28/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải "V/v Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19"; (*) Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh "V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19"; (*) Văn bản số 496/UBND-DL1 ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kiểm soát phương tiện ra/vào các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; (*) Công điện số 04/CD-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh "V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19".

 

Sở Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 488/SGTVT-QLVT&PT ngày 29/01/2021 v/v Thông báo điều chỉnh, bổ sung về thực hiện hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

 

Tra cứu nội dung chi tiết của các văn bản:

1. Công điện số 03/CD-UBND;

2. Văn bản số 496/UBND-DL1;

3. Văn bản số 488/SGTVT-QLVT&PT.

Phòng Quản lý vận tải và phương tiệnGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 913
Đã truy cập: 1723033