Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu đối với HTX Dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long

08/02/2021 08:59

Căn cứ : (*) Luật Giao thông đường bộ năm 2008; (*) Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; (*) Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; (*) Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

 

Căn cứ Công văn số 18/CK-ĐVVT ngày 06/02/2021 của HTX Dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long về việc cam kết thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải và báo cáo số 20/2021/CV-HTX ngày 07/02/2021 của HTX Dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long.

 

Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 630/QĐ-SGTVT ngày 08/02/2021 v/v thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu đối với HTX Dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long. Theo đó, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 1127/SGTVT-GPKD và 74 phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định", 02 phù hiệu "Xe hợp đồng" của HTX Dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long do vi phạm cam kết trong phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi khắc phục xong các tồn tại.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây!

Phòng Quản lý vận tải và phương tiệnGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 875
Đã truy cập: 1130859