Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu đối với đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ

08/03/2021 07:28

Căn cứ: (*) Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; (*) Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; (*) Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

 

Căn cứ Văn bản số 6444/CT-NVDTPC ngày 05/8/2020, số 8883/CT-NVDTPC ngày 04/11/2020, số 488/CT-NVDTPC ngày 21/01/2021 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh v/v cung cấp thông tin quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

 

Ngày 08/3/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1099/QĐ-SGTVT v/v thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu đối với đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung chi tiết, Tại đây!Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 509
Đã truy cập: 635908