Tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc, Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông, Sở Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Đức Hoàn

17/03/2021 17:50

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

 

Sau khi tập thể Lãnh đạo Sở thống nhất với Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông vận tải; kết luận về tiêu chuẩn chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh. Chiều ngày 17/3/2021, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc, Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông, Sở Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Đức Hoàn.

 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Sáu, Phó Giám đốc Sở, đại diện Văn phòng Sở và toàn thể viên chức, lao động có thời gian công tác từ 06 tháng trở lên thuộc đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ và lấy phiếu giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc, Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông, Sở Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Đức Hoàn. Kết quả: 100% viên chức, lao động thuộc đơn vị tham dự Hội nghị đồng ý bổ nhiệm lại.

Văn phòng SởGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1435
Đã truy cập: 695567