Quyết định công bố công khai dự toán chi NSNN được giao và phân bổ đợt II năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

23/03/2021 17:08

Căn cứ: (*) Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; (*) Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

 

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

 

Ngày 19/3/2021, Sở Giao thông vận tải có Quyết định số 1306/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán chi NSNN được giao và phân bổ đợt II năm 2021 của Sở Giao thông vận tải. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Văn phòng SởGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 346
Đã truy cập: 1719191