Thông báo Nghị quyết của Chính phủ mới ban hành

29/03/2021 13:00

Ngày 05/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 306/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, lao động được biết, chủ động tra cứu, triển khai thực hiện đảm bảo quy định.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây!

Văn phòng SởGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 519
Đã truy cập: 635918