Tham gia ý kiến Dự thảo Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn Tỉnh

12/03/2021 08:28

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Công văn số 8460/UBND-GT1 ngày 11/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động các bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Sở Giao thông vận tải đã nghiên cứu, xây dựng, dự thảo Quyết định ban hành và Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Để đảm bảo đúng theo quy trình xây dựng và ban hành văn bản, Sở Giao thông vận tải đề nghị các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo trên (gửi kèm theo Dự thảo Quyết định và Quy định). Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị gửi Sở Giao thông vận tải trước ngày 20/03/2021 để Sở tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị.

 

 

Phòng Quản lý vận tải và phương tiệnGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 545
Đã truy cập: 635944