Kế hoạch tuyên truyền, phòng ngừa về tội phạm ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy và phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025

30/03/2021 13:04

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về Tuyên truyền, phòng ngừa về tội phạm ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025.

 

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 1534/KH-SGTVT ngày 30/3/2021 về Tuyên truyền, phòng ngừa về tội phạm ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy và phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai và cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

 

Văn phòng SởGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 606
Đã truy cập: 636005