Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động

29/03/2021 13:16

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SGTVT ngày 07/01/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về việc tuyển chọn, ký kết hợp hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh; Quyết định số 93/QĐ-SGTVT ngày 08/01/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh;

 

Thực hiện Công văn số 03/TB-HĐTC ngày 25/01/2021 của Hội đồng tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động, Sở GTVT v/v thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

 

Hội đồng tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 07/TB-HĐTC ngày 29/3/2021 v/v thông báo thời gian và địa điểm tổ chức tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động như sau: 

 

- Thời gian: Từ 10h30 ngày 30/3/2021 (thứ ba).

 

- Địa điểm: Hội trường Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh (Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 3, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Văn phòng SởGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 489
Đã truy cập: 635888