Phỏng vấn tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông

30/03/2021 13:32

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SGTVT ngày 07/01/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về việc tuyển chọn, ký kết hợp hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh; Quyết định số 93/QĐ-SGTVT ngày 08/01/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh;

 

Thực hiện Công văn số 01/CV-HĐTC ngày 08/01/2021 của Hội đồng tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động, Sở GTVT v/v phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng;

 

Thực hiện Công văn số 03/TB-HĐTC ngày 25/01/2021 của Hội đồng tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động, Sở GTVT v/v thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

 

Sáng ngày 30/3/2021, Hội đồng tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động đã tổ chức tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án vốn sự nghiêp giao thông bằng hình thức Phỏng vấn đối với 01 trường hợp đủ điều kiện dự tuyển.

Thực hiện phỏng vấn đối với thí sinhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 601
Đã truy cập: 636000