Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

12/04/2021 14:41

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 85-CV/TĐTCB ngày 01/4/2021 của Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ v/v thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

 

Sở Giao thông vận tải đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phổ biến, thông tin đến toàn thể công chức, viên chức được biết; lập danh sách công chức, viên chức có nhu cầu và đảm bảo yêu cầu đầu vào tuyển sinh về Sở GTVT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 14/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định cử đi học.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây!

Văn phòng SởGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 591
Đã truy cập: 635990