Kế hoạch ứng phó thảm họa đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

16/04/2021 15:43

Căn cứ: (*) Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; (*) Nghị địn số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự; (*) Quyết định số 1042/QĐ-TTf ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự.

 

Sở Giao thông vận tải đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 về việc ban hành Kế hoạch ứng phó thảm họa đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Văn phòng SởGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1269
Đã truy cập: 695401