Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu. chi NSNN Quý I năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

14/04/2021 20:35

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Quyết định số 4598/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021.

 

Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1838/QĐ-SGTVT ngày 14/4/2021 về việc công bố công khai dự toán thu. chi NSNN Quý I năm 2021 của Sở Giao thông vận tải. Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

Phòng Kế hoạch-Tài chínhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 51
Đã truy cập: 1354471