Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

04/05/2021 13:51

Thực hiện Công văn số 1194/HD-HĐATVSLĐ ngày 09/4/2021 của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Ninh về Hướng dẫn triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

 

Sở Giao thông vận tải có Hướng dẫn số 2185/HD-SGTVT ngày 29/4/2021 về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 1115/KH-SGTVT ngày 09/3/2021 của Sở Giao thông vận tải Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021; chỉ đạo triển khai các nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây!

Văn phòng SởGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1059
Đã truy cập: 698952