Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

29/04/2021 14:29

Thực hiện Thông báo số 185-TB/TU ngày 26/4/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản: số 2431/UBND-VX3 ngày 23/4/2021; số 2450/UBND-DL1 ngày 24/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Sở Giao thông vận tải có Công văn số 2177/SGTVT-VP ngày 19/4/2021 v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc, khẩn trương thực hiện 6 nội dung theo yêu cầu.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây!

Văn phòng SởGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1038
Đã truy cập: 698931