​Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW trong công tác phát hiện, xửu lý vụ việc, vụ án tham nhũng

02/07/2021 16:19

Căn cứ Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-KL/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

 

Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại Công văn số 275-CV/ĐUK ngày 30/6/2021 v/v triển khai Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

 

Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông vận tải yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc thực hiện phổ biến, quán triệt Kết luận số 05-KL/TW đến: Cán bộ đảng viên (tại kỳ sinh hoạt định kỳ tháng 7/2021 hoặc sinh hoạt chuyên đề được tổ chức trong tháng 7/2021); công chức, viên chức, lao động tại phòng, đơn vị bằng hình thức phù hợp (hoàn thành trong tháng 7/2021).

 

Tài liệu tra cứu:

1. Kết luận số 05-KL/TW;

2. Công văn số 275-CV/ĐUK.

Đảng ủy Cơ quan Sở GTVTGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 800
Đã truy cập: 831495