Hưởng ứng các cuộc thi

05/07/2021 17:30

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 268-CV/ĐUK ngày 25/6/2021 v/v hưởng ứng tham gia các cuộc thi.

 

Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông vận tải yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận và các tổ chức đoàn thể trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và vận động, cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

 

Tài liệu tra cứu:

1. Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2021 (theo Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 02/3/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh).

2. Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII (theo Thông báo của Hội đồng giải thưởng-Ban Tuyên giáo Trung ương).

3. Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức (kèm theo Công văn số 426-CV/BTGTU ngày 27/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh).

Đảng ủy Cơ quan Sở GTVTGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 724
Đã truy cập: 831419