Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐUK, ngày 29/6/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh

15/07/2021 09:36

Ngày 29/6/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 35-KH/ĐUK Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 63-KH/ĐU, ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông vận tải yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Sở GTVT thực hiện:

 

1. Các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc:

 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy và đảng viên nhằm thống nhất về nhận thức, hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc thường xuyên rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 7/2021.

 

- Triển khai và thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chí phát hiện đảng viên có vi phạm và quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Mục II Kế hoạch số 35-KH/ĐUK, ngày 29/6/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để kịp thời phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thời gian thực hiện: 02 đợt/năm (đợt 1 trong tháng 6, đợt 2 trong tháng 12 hàng năm) đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

2. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Sở GTVT tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, mục đích, yêu cầu, chất lượng và tiến độ đề ra; giải quyết khiếu nại (nếu có) theo các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

 

3. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ kết quả rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng về Đảng ủy cơ quan Sở GTVT để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

  • Đợt 1 (trước ngày 25/6 hàng năm): Báo cáo kết quả, số lượng, danh sách đảng viên cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ (theo mẫu 01B-RSĐV).
  • Đợt 2 (trước ngày 25/02 hàng năm) hoặc khi có yêu cầu: Báo cáo kết quả rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đảng ủy Cơ quan Sở GTVTGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 726
Đã truy cập: 831421