Quyết định công bố công khai quyết toán chi NSNN năm 2020 của Sở Giao thông vận tải

10/09/2021 14:24

Căn cứ: (*) Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; (*) Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; (*) Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

 

Căn cứ Thông báo số 4668/TB-STC ngày 12/8/2021 của Sở Tài chính về việc xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 

Sở Giao thông vận tải có Quyết định số 5014/QĐ-SGTVT ngày 10/9/2021 về việc công bố công khai quyết toán chi NSNN năm 2020 của Sở Giao thông vận tải. Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

 

Phòng Kế hoạch-Tài chínhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 827
Đã truy cập: 1356872