Hướng dẫn tạm thời Phân luồng phương tiện; tổ chức kiểm soát người, phương tiện tham gia hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

22/10/2021 20:21

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 7355/UBND-XD2 ngày 17/10/2021 về tổ chức hoạt động theo Quyết định 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

 

Sở Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời số 5871/HD-SGTVT ngày 22/10/2021 về Phân luồng phương tiện; tổ chức kiểm soát người, phương tiện tham gia hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thôngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 466
Đã truy cập: 1175633