Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung chi NSNN nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2021 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ của Sở GTVT

22/11/2021 14:02

Căn cứ: (*) Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; (*) Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

 

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-BGTVT ngày 12/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2021 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ.

 

Sở Giao thông vận tải có Quyết định số 6469/QĐ-SGTVT ngày 22/11/2021 về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2021 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ của Sở Giao thông vận tải. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Phòng Kế hoạch-Tài chínhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 29
Đã truy cập: 1356074