Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở ngước ngoài

27/04/2022 08:06

 

Thực hiện văn bản số 2065/UBND-NV ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

  1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

Các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở ngước ngoài, tập trung vào Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nươc ngoài; chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; các Điều ước quốc tế liên quan… và pháp luật chuyên ngành liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài cho cán bộ công chức, viên chức, lao động thuộc phòng, cơ quan, đơn vị và nhân dân.

  1. Hình thức tuyên truyền

- Thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; chương trình phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm và trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở GTVT, trang DDCI và các ứng dụng mạng xã hội có chọn lọc. Gắn kết chặt chẽ giữa PBDGPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, công tác dân vận và các hình thức phù hợp khác.

- Tham mưu Sở phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan để người Việt Nam ở nước ngoài khi có yêu cầu. Nội dung chi tiết, Tại đây!Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 379
Đã truy cập: 1175546