Thông báo văn bản của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành

05/05/2022 07:53

Sở Giao thông vận tải thông báo văn bản của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành cụ thể:

  1. Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 4 năm 2022.
  2. Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2022 về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 4 năm 2022.

Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị chủ động tra cứu để nắm bắt./.

 

Nội dung chi tiết các tài liệu:Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 443
Đã truy cập: 1175610