Thông báo Thông tư số 06/2022/TT-BTC ngày 8/2/2022 của Bộ Tài chính mới ban hành

05/05/2022 08:03

Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 3 năm 2022.

Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị chủ động tra cứu để nắm bắt./.

 

Nội dung chi tiết các tài liệu:Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 417
Đã truy cập: 1175584