Phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 9/2022

30/08/2022 12:45

Căn cứ: (*) Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; (*) Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; (*) Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

Ngày 30/8/2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 552/QĐ-TTrS về việc phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 9/2022. Theo đó, phân công bà Nguyễn Thị Hồng Phương và bà Trần Thị Minh, Thanh tra viên Đội Thanh tra hành chính và cơ động, Thanh tra Sở GTVT thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải tháng 9/2022. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Thanh tra Sở Giao thông vận tảiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 126
Đã truy cập: 1714145