Phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở tháng 10/2022

28/09/2022 07:55

Căn cứ: (*) Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; (*) Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018; (*) Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.


Ngày 28/9/2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 617/QĐ-TTrS về việc phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên của Sở GTVT tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 10/2022. Theo đó, phân công bà Phạm Vân Anh và bà Phạm Thị Chang, Thanh tra viên Đội Thanh tra hành chính và cơ động, Thanh tra Sở GTVT thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng  Tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải tháng 12/2021. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Văn phòng Sở Giao thông vận tảiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 799
Đã truy cập: 1430965