Thông báo Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh mới ban hành

03/10/2022 15:51

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ninh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị chủ động tra cứu, triển khai thực hiện. Thường xuyên rà soát, cập nhật, tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Sở để bổ sung, sửa đổi Biểu mẫu kèm theo Quy chế (nếu cần thiết) đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong thực tiễn./. 

Nội dung chi tiết, Tại đây!Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 297
Đã truy cập: 1627614