Thông báo Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ mới ban hành

04/10/2022 14:25

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghị định số 68/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2022. 

 

Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị chủ động tra cứu để nắm bắt. Nội dung chi tiết, Tại đây!Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 718
Đã truy cập: 1356763