Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

21/10/2022 09:24

Ngày 14/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải sao gửi và yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc thực hiện tuyên truyền, quán triệt, phổ biến toàn văn Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp ủy, chuyên môn, đảng viên, công chức, viên chức, lao động được biết, tra cứu, nắm bắt nhằm nâng cao nhận thức của các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ Sở GTVT về vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới. Thời gian thực hiện phổ biến: Tại kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2022 hoặc sinh hoạt chuyên đề trong tháng 10, tháng 11/2022.

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải



Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 679
Đã truy cập: 1557925