Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ

20/12/2022 10:37

Căn cứ: (*) Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; (*) Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; (*) Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; (*) Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ”; (*) Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

 

Căn cứ kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm trích xuất từ hệ thống xử lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam tháng 10/2022.

 

Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 6163/QĐ-SGTVT ngày 20/12/2022; theo đó thu hồi phù hiệu đối với 92 phương tiện thuộc 54 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ trong tháng 10/2022. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Phòng Quản lý vận tải và phương tiệnGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 982
Đã truy cập: 1723102