Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

27/02/2023 10:23

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 700/VP.UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2023.

          Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu:

  1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị chủ động tra cứu để nắm bắt.
  2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý yêu cầu Thanh tra Sở, Cảng vụ đường thủy nội địa thực hiện chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đề xuất, kiến nghị những nội dung thuộc thẩm quyền của Sở GTVT.
  3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc và chủ trì tham mưu, tổng hợp báo cáo của Sở và các nội dung thuộc thẩm quyền của Sở GTVT.

Nội dung chi tiết, tại đây!Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 114
Đã truy cập: 1713392