Thông báo chiêu sinh bổ sung đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023

28/04/2023 09:53

Căn cứ Công văn số 1614-CV/BTCTU ngày 27/4/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy v/v chiêu sinh bổ sung đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023. Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tiến hành rà soát đối tượng theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 893-QĐ/TU ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh để đề nghị cử công chức, viên chức tham gia lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023. Danh sách và hồ sơ học viên (01 bộ) gửi về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) trước ngày 08/5/2023 để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét. Quá thời hạn trên, coi như phòng, đơn vị sự nghiệp không có nhu cầu cử công chức, viên chức tham gia lớp đào tạo./.

Văn phòng Sở Giao thông vận tảiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 208
Đã truy cập: 1563991