Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25- 31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

30/05/2023 08:12

Thực hiện công văn số 12/BCĐPCTHTL ngày 16/5/2023 của Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25- 31/5/2023; và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25- 31/5/2023 với các nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền: (1) Tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha,...(2) Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quy định cấm hút thuốc. (3) Quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá; quyền, nghĩa vụ yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. (4) Nghĩa vụ của người hút thuốc: Không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm, không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi, giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá. (5) Các hành vi bị cấm trong phòng chống tác hại thuốc lá. (6) Các nội dung về xử phạt VPHC trong phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tiếp tục đưa nội dung Phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, và quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Treo, gắn biển cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc của cơ quan, đơn vị thuộc Sở đặc biệt tại nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc.

- Có hình thức động viên, khen thưởng với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác PCTH của thuốc lá.

1.2. Hình thức tuyên truyền

 - Tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng tại trụ sở cơ quan, đơn vị.  

 - Tuyên truyền thông qua mạng internet, trang thông tin điện tử cơ quan.

 - Thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp, hội nghị, ...

2. Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25- 31/5/2023

- Tuyên truyền chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2023 "Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá".

- Thông qua chủ đề năm 2023, thông tin tới công chức, viên chức, lao động và cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, môi trường. Bên cạnh việc tiếp tục truyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lào cần kịp thời phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha... Vận động người thân, gia đình của cán bộ công chức, viên chức, lao động bỏ thuốc lá, các biện pháp cai nghiện thuốc lá.

3. Các phòng, cơ quan, đơn vị căn cứ các nội dung hướng dẫn trên, tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, ý nghĩa; Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải (qua văn phòng Sở) trước ngày 04/6/2023 để tổng hợp, báo cáo về Sở Y tế theo quy định.

(Nội dung truyền thông gửi kèm theo)

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 678
Đã truy cập: 1557924