Thông báo Thông tư của Bộ Tài Chính mới ban hành

02/06/2023 08:35

Sở Giao thông vận tải thông báo văn bản của Bộ Tài chính mới ban hành:

1. Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

2. Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện và chủ động tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở GTVT.

Nội dung chi tiết:

Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023;

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023.Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 241
Đã truy cập: 1564024