Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 8/2023

17/10/2023 11:34

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của  Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Căn cứ kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm trích xuất từ hệ thống xử lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam tháng 8/2023.

 

Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 5474/QĐ-SGTVT ngày 16/10/2023 về việc  thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe tháng 8/2023; theo đó,  thu hồi phù hiệu đối với 50 phương tiện thuộc 29 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ trong tháng 8/2023 (có từ 05 lần trở lên vi phạm tốc độ/1.000 km xe chạy) theo quy định tại Điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Phòng Quản lý vận tải và phương tiệnGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 943
Đã truy cập: 1723063