Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024

24/11/2023 07:28

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 3375/SGDĐT-GDTXMN ngày 23/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh v/v thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024.

 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến công chức, viên chức, lao động được biết, chủ động đăng ký tham gia dự tuyển nếu công chức, viên chức, viên chức có nhu cầu và bảo đảm điều kiện dự tuyển theo thời hạn quy định. Danh sách công chức, viên chức, lao động tham gia dự tuyển gửi về Sở GTVT (qua Văn phòng Sở) để theo dõi, tổng hợp./.

 

Tài liệu gửi kèm theo:

- Công văn số 3375/SGDĐT-GDTXMN ngày 23/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Nội dung chi tiết, Tại đây!

- Thông báo số 1935/TB-BGDĐT ngày 21/11/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Văn phòng Sở Giao thông vận tảiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 993
Đã truy cập: 1723113