Sao gửi và triển khai thực hiện Thông tư số 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 của Bộ Giao thông vận tải

04/12/2023 13:22

Ngày 28/11/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 33/2023/TT-BGTVT Quy định về phân cấp quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

Sở Giao thông vận tải sao gửi và có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

1. Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến toàn văn Thông tư số 33/2023/TT-BGTVT đến các bộ phận trực thuộc, công chức, viên chức, lao động được biết, tra cứu, nắm bắt.

 

2. Chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện nguyên tắc, điều kiện, nội dung và phạm vi phân cấp quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu được Bộ Giao thông vận tải phân cấp cho UBND tỉnh Quảng Ninh bảo đảm theo quy định hiện hành, chức năng, nhiệm vụ được giao của Sở GTVT và các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Báo cáo kết quả phân cấp theo Thông tư số 33/2023/TT-BGTVT theo định kỳ (6 tháng trước ngày 10/6, cả năm trước ngày 10/12) về Sở GTVT (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, báo cáo theo Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện./.

Văn phòng Sở Giao thông vận tảiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 46
Đã truy cập: 1725253