Thông báo Nghị định số 01/2024/NĐ-CP ngày 01/01/2024 của Chính phủ mới ban hành

17/01/2024 09:32

Ngày 01 tháng 01 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016, Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2018, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021, Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2022).

Nghị định số 01/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Sở Giao thông vận tải thông báo và đề nghị trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, nắm bắt. Giao phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện Nghị định theo chức năng, thẩm quyền của Sở.

 

 Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 165
Đã truy cập: 1806393