Sao gửi và triển khai thực hiện Thông báo số 1154-TB/TU ngày 06/02/2024 Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ

15/02/2024 15:17

Ngày 06/02/2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh ban hành Thông báo số 1154-TB/TU về quy trình giới thiệu nhân sự từ nguồn quy hoạch tại chỗ kết hợp bảo vệ đề án công tác để bổ nhiệm kiện toàn chức danh lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

Sở Giao thông vận tải sao gửi và yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện:

  1. Tăng cường phối hợp với cấp uỷ cùng cấp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt toàn văn Thông báo số 1154-TB/TU ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đến đảng viên, công chức, viên chức được biết, tra cứu, nắm bắt nhất là đối với công chức, viên chức thuộc danh sách quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.
  2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, là đầu mối phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có liên quan để tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh cấp trưởng, cấp phó Sở bảo đảm quy định.

 

Yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện./.

Văn phòng Sở Giao thông vận tảiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 837
Đã truy cập: 1766431