Sao gửi 07 Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh

15/02/2024 16:52

Ngày 03/02/2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh ban hành 07 Quyết định gồm:

  1. Quyết định số 1317-QĐ/TU về việc chấm dứt hiệu lực Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Đảng uỷ Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nội dung chi tiết, Tại đây!
  2. Quyết định số 1318-QĐ/TU ban hành Quy chế phối hợp giữa Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nội dung chi tiết, Tại đây!
  3. Quyết định số 1319-QĐ/TU ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Nội dung chi tiết, Tại đây!
  4. Quyết định số 1320-QĐ/TU ban hành Quy chế phối hợp giữa Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh doàn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nội dung chi tiết, Tại đây!
  5. Quyết định số 1321-QĐ/TU ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Dân vận Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nội dung chi tiết, Tại đây!
  6. Quyết định số 1322-QĐ/TU ban hành Quy chế phối hợp giữa Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nội dung chi tiết, Tại đây!
  7. Quyết định số 1323-QĐTU ban hành Quy chế phối hợp giữa Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nội dung chi tiết, Tại đây!

Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu, nắm bắt./.

Văn phòng Sở Giao thông vận tảiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 1766490