Thông báo tổ chức các khoá bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ bằng hình thức trực tuyến (online) tháng 3, 4/2024

23/02/2024 09:38

Sở Giao thông vận tải nhận được Thông báo số 15/TB-EH ngày 15/02/2024 của Trung tâm Khoa học giáo dục và phát triển nhân lực về việc Tổ chức các khoá bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ bằng hình thức trực tuyến (online) tháng 3, 4/2024. Nội dung chi tiết, Tại đây!

 

Sở Giao thông vận tải đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến công chức, viên chức, lao động được biết, chủ động đăng ký tham gia các chương trình bồi dưỡng nếu có nhu cầu.

 

Danh sách công chức, viên chức, lao động đăng ký tham gia gửi về Sở GTVT (qua Văn phòng Sở) để theo dõi, tổng hợp./.

Văn phòng Sở Giao thông vận tảiGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 819
Đã truy cập: 1766413