Kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024

23/02/2024 20:23

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BCĐ389 ngày 30/3/2023 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh truyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông Vận tải xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 trong phạm vi toàn Sở như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ động, kịp thời tham mưu với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác năm 2024 của các ngành thành viên BCĐ389.

- Kịp thời biểu dương những việc làm tích cực, những nhân tố mới, điển hình, đồng thời lên án, phản ánh những biểu hiện tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tuyên truyền tới người dân không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; không tiêu thụ, sử dụng hàng nhập lậu và hàng giả, hàng vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ đồng thời tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm và tội phạm trong các lĩnh vực với các lực lượng chức năng.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và các quy định của Nhà nước trong hoạt động vận tả, kiên quyết từ chối vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng góp phần nâng cao nhận thức của đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, cảng, bến thủy nội địa, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người dân về công tác đấu tranh, phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tăng cường quản lý hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ GTVT, UBND tỉnh...  Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả giữa các lực lượng chức năng của ngành Giao thông vận tải với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Cập nhật thông tin đa chiều về diễn biến tình hình, những phương thức thủ đoạn chủ yếu, mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và hàng giả trong tình hình hiện nay đặc biệt là tình trạng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để buôn bán các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), hàng kém chất lượng... Tuyên truyền về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gây ra đối với nền kinh tế đất nước, quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng; tập trung đối với các mặt hàng cấm, hàng vi phạm quyền SHTT, hàng giả nhãn mác, xuất xứ Việt Nam, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và hoạt động vận chuyển trái phép tài nguyên, khoáng sản trong nội địa...

- Tuyên truyền về phòng, chống các loại dịch bệnh gắn với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng có nguy cơ mang và lây lan, truyền nhiễm dịch bệnh.

- Thông tin kịp thời về kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đưa tin những vụ việc vi phạm điển hình, tang vật giá trị lớn, thủ đoạn tinh vi do các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý; các gương tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình hay, cách làm mới trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và hàng giả; thông tin rộng rãi kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức, lao động thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu hiệu dung túng, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Cập nhật, tuyên truyền các thông tin, kiến thức, phương pháp giúp người tiêu dùng nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng; kêu gọi người dân dần thay đổi ý thức, thói quen mua sắm, tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

- Vận động công chức, viên chức, lao động cùng chung tay với các lực lượng chức năng, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm, các hành vi không đúng quy định của pháp luật; tham gia cung cấp thông tin, tố giác tội phạm về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và hàng giả.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên nền tảng công nghệ thông tin: trên trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở.

- Tuyên truyền trên internet và mạng xã hội: trên fanpage DDCI của Sở, trang mạng chính thống.

- Tuyên truyền trực tiếp, tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phíc...), kết hợp tuyên truyền thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, các hình thức tuyên truyền khác.

- Thông qua đường dây nóng (19009299, bấm phím 1).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN       

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch này, các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu với các hình thức phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao nhận thức của của công chức, viên chức, lao động và nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tích cực tham gia tố giác tội phạm với các lực lượng chức năng; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở GTVT (qua Văn phòng Sở), đối với báo cáo 06 đầu năm (trước ngày 15/6), báo cáo năm (trước ngày 15/12) để theo dõi, tổng hợp và báo cáo theo quy định.

2. Văn phòng Sở

- Có trách nhiệm tham mưu cho Sở hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch này. Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Sở để báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Tổng hợp, trình lãnh đạo phê duyệt các tin bài tuyên truyền hoạt động về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên Cổng thông tin điện tử thành phần Sở.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 của Sở Giao thông vận tải. Yêu cầu các phòng, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả./.

Nội dung chi tiết, Tại đây!Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 810
Đã truy cập: 1766404